Cảng Quốc tế Cam Ranh một ví dụ tiêu biểu của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam.