Với việc mở thêm 2 chuyên ngành: Trung cấp Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ và Nghệ thuật biểu diễn Cải lương, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở 2 đang góp phần bảo tồn nghệ thuật truyền thống Nam Bộ.