Những năm vừa qua tình hình thiên tai, khí hậu cực đoan xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Trị gây nhiều tổn thất về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Năm nay, để chủ động các phương án phòng chống thiên tai, sát cánh cùng bà con nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, bộ đội biên phòng Quảng Trị đã và đang làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão.