Đóng quân trên huyện đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cồn Cỏ luôn đoàn kết vượt qua khó khăn quyết tâm bám đảo, bám biển bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Một trong những điểm sáng của bộ đội nơi đây là tinh thần vượt khó, ý chí quyết tâm khắc phục bất lợi tự nhiên để tăng gia, chăn nuôi trên đảo phục vụ tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.