Binh chủng Pháo binh đã tổ chức kiểm tra bắn đạt thật đối với Đội tuyển Pháo binh tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm 2022.