Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 250 có những nội dung chính sau đây:

- Bệnh viện dã chiến Việt Nam nhận huy chương của Liên Hợp Quốc.

- Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 xuất quân.

- Những sứ giả hòa bình đến từ Việt Nam.