Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 243 có những nội dung chính sau đây:

- Đoàn đại biểu cấp cao của Cuba thăm chính thức Việt Nam.

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3.

- Khảo sát thực tế giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung.