Sau buổi gác đêm đầu tiên, Quang Đăng đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi kiên quyết không cho người lạ chuyển hộp quà mờ ám vào bên trong đơn vị. Quốc Anh cũng tỏ ra khéo léo khi thực hiện nội dung leo thành tàu bằng dụng cụ chuyên dụng. Tuy nhiên khi bước vào hội thao họ đã thất bại. Nhưng thất bại không có nghĩa là dừng lại, nhiệm vụ của họ là phải tiếp tục huấn luyện và lần này là vòng quay trụ để chuẩn bị cho những thú vị ở phần thử thách khí công.