Khi nghe chỉ huy phân tích, nhắc nhở Quốc Anh đã phần nào nhận thức được hành động sai trái của mình là hết sức nghiêm trọng và nó sẽ ảnh hưởng đến cả một tập thể. Trong nội dung huấn luyện giấu mình dưới cát, sức chịu đựng của Mạc Văn Khoa là chưa đủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh đã vùng vẫy rời hố ngụy trang từ rất sớm.