Lữ đoàn Đặc công 5 là một trong những đơn vị đặc công nước của Binh chủng Đặc công và là đơn vị đặc công nước duy nhất ở cấp Lữ đoàn. Đây là lực lượng thiện chiến có khả năng cơ động trên mọi điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt nhất. Do vậy, yêu cầu tuyển quân rất khắt khe để có thể làm nên một lữ đoàn đặc công tinh nhuệ hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ba nhân vật trải nghiệm Quang Đăng, Anh Khoa và Quốc Anh của chúng ta sẽ có một tuần trải nghiệm tại Lữ đoàn Đặc công Nước 5 trong chương trình Sao nhập ngũ - seri "Đối mặt với biển".