Sao nhập ngũ đã đi được một nửa chặng đường năm 2018 với sự tham gia của sáu nhân vật trải nghiệm: Hoàng Tôn, Gin Tuấn Kiệt, Bảo Kun, Đại Nhân, Xuân Nghị, Juun Đăng Dũng. Thời gian một tuần không phải là quá dài, tuy nhiên, đối với họ, hành trình trải nghiệm Sao nhập ngũ đã là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và sẽ không thể nào quên trong cuộc đời mình. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng nhìn lại sự thay đổi của họ sau một tuần sống trong quân ngũ.