Dù phải thực hiện lại nhiều lần nhưng Cát Vũ cùng đồng đội vẫn kiên trì và quyết tâm vượt qua nội dung huấn luyện “Đánh chiếm cửa mở” đeo mặt nạ phòng độc và bài huấn luyện “Leo khung dây ngang” trong tiếng cổ vũ của đồng đội. Nội dung ném lựu đạn nổ khiến cho các chiến sĩ ai nấy đều hoang mang. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi tập 6 seri Lá chắn thép mang tên "Xung đột nội bộ".