Ngày đầu tiên bước vào Lữ đoàn Đặc công nước 5, cả ba nhân vật thật sự sốc về điệu kiện bài bơi lên đến 12km. Khởi động với thử thách đầu tiên là đi cầu sóng, nhằm giúp các chiến sĩ mới làm quen với điều kiện trên biển, nhưng điều này cũng là một thử thách vô cùng khó khăn đối với họ. Mọi thứ giờ đây mới chỉ là bắt đầu, hãy cùng đồng hành với họ trên chặng đường tiếp theo trong chương trình "Sao nhập ngũ - Tôi không thể đánh lén"  phát sóng ngày 23/12/2018.