Phóng sự ảnh - Số 1961: "Đỗ Xuân Tâm với vùng cao Tây Bắc".