Phóng sự ảnh - Số 1954: Phong cảnh Việt Nam qua ống kính Kỳ Nam.