Phóng sự ảnh - Số 1951: "Hà Nội mùa hoa bằng lăng".