Phóng sự ảnh - Số 1956: "Muồng hoàng yến rực vàng bên bờ sông Nậm Rốm".