Điều 45 Luật an toàn vệ sinh lao động

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

*) Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 - Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội qui của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

  - Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu cửa người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

 - Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

*) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn được qui định ở trên.