Sau 1 năm triển khai mô hình "Tổ phụ nữ thông tin mẫu mực làm theo lời Bác", Hôi Phụ nữ Lữ đoàn 134 - Binh chủng Thông tin liên lạc đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi.