Thượng úy Nguyễn Thị Linh, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Nghề số 12, Bộ Quốc phòng luôn chú trọng đào tạo nghề với giới thiệu việc làm cho học viên góp phần thực hiện tốt chính sách việc làm cho người lao động, nhất là bộ đội xuất ngũ trên địa bàn đóng quân. Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe những chia sẻ của Thượng úy Nguyễn Thị Linh trong chương trình Nữ quân nhân phát sóng ngày 12/11/2018.