Thiếu tá QNCN Nguyễn Đỗ Quyên của Khoa Cơ bản Kỹ thuật cơ sở là một trong nhiều giáo viên tiêu biểu tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô, Tổng cục Kỹ thuật. Với kiến thức được trang bị bài bản về ngoại ngữ, chị luôn tìm tòi phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng học viên, chú trọng xây dựng các bài giảng mẫu, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường, mang lại hứng thú, phát huy tính tích cực và tự giác của học viên.