Qua những chuyến đi thực tế, Thiếu tá Đỗ Thị Bích Việt, Giảng viên khoa Khoa học cơ bản, Học viện Biên phòng đã nhận ra rằng tiếng anh đóng vai trò rất quan trọng trong công tác của Bộ đội Biên phòng. Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là các đồng chí công tác ở cửa khẩu thường xuyên phải tiếp xúc với người nước ngoài. Do đó việc thành thạo ngoại ngữ là yếu tố vô cùng quan trọng, giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với kiến thức được trang bị bài bản về ngoại ngữ, Thiếu tá Đỗ Thị Bích Việt luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên, chú trọng phát triển các kỹ năng giao tiếp và nâng cao chất lượng dậy học tiếng anh chuyên ngành cho học viên.