Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hoài, Phân viện trưởng Phân viện Công nghệ sinh học Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga luôn coi công việc nghiên cứu khoa học là đam mê. Chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ về những đề tài nghiên cứu của Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hoài trong chương trình Nữ quân nhân phát sóng ngày 03/12/2018.