Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 104:

- Hậu Giang: Truy điệu 9 hài cốt liệt sĩ.

- Gia Lai: Truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ.

- Câu chuyện về bức ảnh của liệt sĩ Hà Văn Minh.

- Thông tin về phần mộ liệt sĩ hi sinh năm 1972 tại Long An.