Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 102:

- Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2: Quy tập 30 hài cốt liệt sĩ ở tỉnh U Đôm Xay.

- Đội K93 ra quân đợt 1 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia giai đoạn mùa khô 2018 - 2019.

- Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tiến Chu. 

- Đón anh về với quê hương Yên Bái.

- Tím kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ Mai Tứ và liệt sĩ Phùng Văn Kim.