Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 103:

- Phấn đấu tìm kiếm, quy tập 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin ở địa bàn trong nước.

- Hà Giang: Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể.

- Kết luận việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phi công bị tai nạn khi huấn luyện tại Tam Đảo năm 1971.

- Hành trình đi tìm đồng đội cùng đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2.