Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trở thành một trong 6 môn học bắt buộc. Là một môn học thiết thực nhưng lại mang tính đặc thù cao, nội dung chuyển tải lớn nên phương pháp truyền như thế nào để học sinh hiểu là yêu cầu cần để nâng cao chất lượng dạy và học. Đã có những cuộc thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng - An ninh được tổ chức, vừa là cơ hội để các thầy cô học hỏi, vừa để rèn luyện, đổi mới phương pháp, truyền cảm hứng đến học sinh.