Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 20 km, xã Mường Phăng là vùng căn cứ địa cách mạng quan trọng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng Tham mưu đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hướng đến Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, vùng căn cứ địa Mường Phăng luôn tấp nập khách tham quan.