Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.