Sau thời gian thí sinh và phụ huynh mong ngóng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố bộ đề thi tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo nhận định của nhiều học sinh và giáo viên, về cơ bản, đề năm nay tương đồng với năm ngoái, đảm bảo đúng mục tiêu xét tốt nghiệp. Đề thi minh họa sẽ giúp cho các thí sinh và nhà trường có phương án ôn thi trọng tâm hơn trong thời điểm nước rút này.