Sáng ngày 14/07, Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị Trung ương 3, khoá 13 cho cán bộ chủ chốt. Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và trực tiếp thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương.