Quân khu 2 và tỉnh Sơn La đã khai mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Dù diễn ra trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng tỉnh Sơn La xác định cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021, vì vậy Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này.