Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, việc mở rộng thành lập các bệnh viện dã chiến lúc này là rất cần thiết giúp giảm tải cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân nặng. Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 do Quân khu 7 quản lý đã bắt đầu tiếp nhận, thu dung và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó một bệnh viện dã chiến nữa đang được khẩn trương xây dựng tại tỉnh Bình Dương.