Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga triển khai xe Labo vào TP.HCM, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sớm đẩy lùi dịch bệnh.