Chiều ngày 12/7/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Vũ Hải Sản - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự buổi lễ có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.