Cùng với các địa phương tỏng khu vực, thời gian qua Đà Nẵng đã và đang hướng đến việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường. Nhờ sự định hướng và hỗ trợ của ngành chức năng, một số mô hình sản xuất bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Đây là cơ sở để Đà Nẵng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao gắn với việc phát triển những sản phẩm OCOP của địa phương.