Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng vinh dự được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đây là động lực quan trọng để Cục và Ngành tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống trung thực, chính xác, khoa học tỉ mỉ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.