"Từ làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát, hương đóa sen thanh bạch Hồ Chí Minh...", những ca từ ngọt ngào mang âm hưởng dân ca đưa chúng tôi về thăm xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng sinh ra nhiều bậc kỳ tài trong lịch sử và cũng là vùng đất luôn gắn liền với vận mệnh của Tổ quốc, đặc biệt, nơi đây chính là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.