Những ấn phẩm, hiện vật báo chí có tuổi đời trên 70 năm, gắn liền với biết bao câu chuyện làm báo trong rừng, làm báo ở chiến khu. Càng gian khổ, càng hiểm nguy thì càng đòi hỏi những người làm báo tại chiến khu sự năng động, sáng tạo. "Báo chí Việt Nam 1946 - 1954, từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc" đã tái hiện một giai đoạn đầy tự hào của nền báo chí cách mạng Việt Nam.