Mời quý vị và các đồng chí cùng tới với những kỷ niệm gắn với 62 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh của Họa sĩ Nguyễn Đức Dụ, Cựu bộ đội Trường Sơn.