Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những kỷ vật gắn với Trung tâm PT-TH Quân đội trong quá trình 10 năm tác nghiệp của những người làm báo hình và phát thanh.