Là quốc gia ven biển, lịch sử dựng nước và giữ nước ta luôn gắn với biển Đông. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược bằng đường biển đã thực sự trở thành một kỳ tích, góp phần làm nên những thắng lợi rực rỡ của quân và dân Nam Bộ. Tinh thần, lý tưởng, ý chí của những con tàu không số huyền thoại sẽ mãi trường tồn với thời gian và là biểu tượng sáng ngời của cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.