Phóng sự "Gỡ khó" mời quý vị và các đồng chí đến với những giải pháp sáng tạo của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp thời gian qua đã giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu cả trên biên giới đất liền và các cảng biển không bị gián đoạn do tác động của dịch bệnh Covid-19.