Cho đến bây giờ, lịch sử đẩy sóng lùi xa, kéo chân trời gần lại vẫn đang được người dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình viết tiếp từng ngày. Chương trình " Biển đảo Tổ quốc "xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, một minh chứng rõ nét cho ý chí, lòng quyết tâm vượt qua gian khó để trở thành một vùng quê trù phú.