Chương trình Biển đảo Tổ quốc ngày hôm nay, mời quý vị và các đồng chí cùng đến thăm những cánh đồng ngao trên biển, theo chân những người nuôi ngao ở huyện Tiền Hải để trải nghiệm một ngày làm việc của họ qua ký sự "Theo dấu thủy triều".