Với đặc thù đất chật, người đông, các xã vùng ven biển, bãi ngang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; nhất là xây dựng những công trình giao thông, nhà văn hóa hay hệ thống thoát nước, xử lý rác thải. Vậy mà ở Hà Tĩnh, một trong những địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới, nhiều xã bãi ngang ven biển không chỉ cán đích nông thôn mới mà còn chuyển sang giai đoạn cao hơn là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi "Chuyện mới ở làng biển" để biết được quá trình cán đích nông thôn mới của Hà Tĩnh trong chương trình Biển đảo Tổ quốc phát sóng ngày 03/7/2018.