Với mỗi một chương trình Biển đảo Tổ quốc, những người làm chương trình chúng tôi đều mong muốn ghi lại chân thực nhất những lát cắt cuộc sống của người dân miền biển, kể lại những câu chuyện rất đời của họ. Trong số phát sóng ngày 09/10/2018, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để theo dõi "Chuyện ghi ở một miền quê biển".