Len lỏi nhiều ngày trời trong những cánh rừng ngập mặn, lênh đênh hàng tháng tại những vùng biển gần và xa bờ, sành sỏi như những kình ngư thực thụ nhưng không phải là ngư dân. Họ là những nhà khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, những người với trí lực và niềm say mê của mình đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu làm cứ liệu phân tích đa dạng sinh học và nguồn lợi biển góp phần phục vụ cho chính sách phát triển kinh tế biển Việt Nam và khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc.