Cồn Chim, một xã đảo nằm giữa đầm Thị Nại, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vất vả ấy song không ít gia đình nhiều đời vẫn bám trụ và xây dựng cuộc sống giữa bốn bề sông nước này. Cuộc sống gia đình của anh Nguyễn Văn Chung và chị Đoàn Thị Thảo là một câu chuyện như vậy.