Những nội dung chính trong chương trình Chuyển động thể thao - Số 34:

- Hội thao thể dục thể thao của Quân đoàn 1.

- Lữ đoàn Công binh 299 rèn luyện thể lực.